Informatie

WAAROM WERKEN WE MET AANMELDINGEN?

Meer en meer scholen raken snel volzet. Met behulp van een centraal aanmeldingssysteem willen we:

 • De overbevolking van scholen en klassen vermijden.
 • De kans op een plaats in een school vergroten.
 • Een goede sociale mix in alle vrije scholen van Tielt bekomen, door zowel kansrijke als kansarme kinderen voorrang te geven.

Daarom wordt er niet meer rechtstreeks en chronologisch ingeschreven op de school zelf. Ouders moeten hun kind eerst aanmelden (=kind registreren in het systeem). In een welbepaalde periode, de aanmeldingsperiode, worden alle aanmeldingen verzameld. Pas daarna worden de plaatsen verdeeld. Hieronder lees je hoe dat gebeurt.

WIE MOET NIET AANMELDEN?

 • Broers en zussen, en kinderen van personeel:

Deze kinderen krijgen van rechtswege voorrang indien zij zich inschrijven in de voorrangsperiode (van 01/09/20-28/02/21).

WIE MOET WEL AANMELDEN?
Alle andere kinderen moeten aangemeld worden:

 • Kleuters geboren in 2019:

Alle kinderen geboren in 2019 moeten zich aanmelden, ook indien zij tijdens het schooljaar 2021-2022 nog niet naar school mogen en pas starten op 1 september 2022!

 • Kinderen die van school willen veranderen.

WAT ALS IK MIJN KIND NIET AANMELD?
Alle vrije basisscholen van centrum Tielt doen mee (‘t Nieuwland Heilig Hart, ‘t Nieuwland Beukenhove, 't Nieuwland Sint-Michiel, Heilige Familie en Het Spoor). Indien u niet aanmeldt en toch in deze school wil inschrijven dan kan u dat pas doen in de periode van de vrije inschrijvingen (vanaf ...). Op dat moment zullen in heel wat scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

HOE GA JE TE WERK?

 1. Aanmelden

  Je surft naar www.poelbergommeland.be/inschrijven. Daarna ga je naar de rubriek "aanmelden".
  We raden je aan om voldoende scholen van voorkeur op te geven. Dat is niet verplicht maar kan de kans op het vinden van een plaats vergroten. Het kiezen van slechts 1 school verhoogt de kans niet op het vinden van een plaats!
  Zet de scholen hierbij in volgorde van jouw voorkeur. Wanneer er te veel ouders kiezen voor eenzelfde school, zal de software plaatsen toewijzen op basis van schoolkeuze in de eerste plaats en daarna pas afstand.
  Hoe gebeurt dat? De aangemelde kinderen worden geordend per schoolkeuze. Eerst komen de kinderen die de school als eerste keuze opgaven, dan de kinderen die de
  school als tweede keuze opgaven enz... Dan worden ze geordend (per schoolkeuze) op basis van afstand. Eerst komen de kinderen met een domicilieadres dicht bij de school, dan de kinderen met een domicilieadres verder van de school. De afstand is hierbij de wandelafstand van het domicilieadres van het kind tot aan de school. Enkel door Google Maps gekende straten, worden in aanmerking genomen. Daardoor komen kleine wegeltjes soms niet in aanmerking bij de berekening van de wandelafstand.
  Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de hierboven aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen.

 2. Informatiebericht

  Tussen de aanmeldingsperiode en de start van de inschrijvingsperiode ontvang je via e-mail of via de post een bericht van toewijzing en/of een bericht van weigering met
  vermelding van de plaats van je kind op de wachtlijst.

 3. Inschrijving in de school

  Met een document van toewijzing ga je tijdens de inschrijvingsperiode naar de toegewezen school. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket. De inschrijvingsperiode voor aangemelde en toegewezen kinderen loopt vanaf 04/05/21 tot en met 28/05/21.

 4. Wat doen met een bericht van weigering?

  Je plaats op de wachtlijst is automatisch gereserveerd. Je kan door de school gecontacteerd worden om voor een openstaande plaats te komen inschrijven indien een
  ander kind vertrekt of toegewezen maar niet ingeschreven werd. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. Deze plaats wordt bepaald op basis van schoolkeuze in de eerste plaats en daarna afstand. De afstand is hierbij de wandelafstand van het domicilieadres van het kind tot aan de school.

 5. Vrije inschrijvingsperiode vanaf 31/05/21

  Tijdens deze periode gebeuren de inschrijvingen chronologisch en rechtstreeks op de school. Alle andere voorrangsregels vervallen. Heel wat scholen zullen echter geen vrije plaatsen meer hebben. In dat geval ontvang je een weigeringsdocument met vermelding van de plaats van het je kind op de wachtlijst. Alle wachtlijsten blijven geldig t.e.m. 30 juni 2022.