Scholen

Schoolinformatie

8700 Tielt

WELKE SCHOLEN MELDEN AAN?

De aanmelding geldt enkel voor de scholen die te maken hebben met capaciteitsproblemen: ‘t Nieuwland, Heilige Familie en Het Spoor . De andere Tieltse vrije scholen (Buitengewoon Lager Onderwijs De Vlinder en de Wijzer Aarsele/Kanegem) werken niet met aanmelding. Daar kan vanaf 1 september 2020 vrij ingeschreven worden voor het schooljaar ‘21-’22. In De Vlinder is de capaciteit bepaald op 110 kinderen.

KAN IK MIJN KIND VOOR VERSCHILLENDE SCHOLEN AANMELDEN?

Jazeker, we raden je aan om, zonder verplichting, meerdere scholen van voorkeur op te geven! Als je maar één school opgeeft, en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven in andere scholen. Op dat moment is voor bepaalde vrije scholen in centrum Tielt de kans zeer klein dat er nog een vrije plaats is. Je kind zal dan naar een andere school moeten gaan. Het kiezen van slechts één school, verhoogt de kans op toewijzing NIET!

GEEF IK EEN RANGORDE AAN DE SCHOLEN DIE IK VERKIES?

Zet de scholen in volgorde van je voorkeur. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met jouw grootste voorkeur. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer je op de wachtlijst bent geplaatst voor een hoger geplaatste school, dan kan het zijn dat je jouw kind toch nog in die school kunt inschrijven. Dat kan zelfs als jouw kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school neemt daarvoor contact met je op. Broers, zussen en kinderen van personeel hebben voorrang in de school waar de broer of zus al naar school gaat of waar het personeelslid werkt indien ze ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode (van...tot...).

WELKE VRIJE BASISSCHOLEN ZIJN ER IN TIELT?

Wil je een school bezoeken? Op de website van de betrokken school staat wanneer zij hun infodagen organiseren. U vindt hieronder een overzicht van alle vrije scholen van Tielt alsook hun contactgegevens.

Schoolinformatie

Vrije Basisschool ‘t Nieuwland, afdeling Heilig Hart
Mgr. Van Hovestraat 6 - 8700 Tielt
Telefoonnummer: 051 40 20 62
E-mailadres: info@ vbstnieuwland.be
Website: www.vbstnieuwland.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrije Basisschool ‘t Nieuwland, afdeling Beukenhove
Ontvangerstraat 9 - 8700 Tielt
Telefoonnummer: 051 40 20 62
E-mailadres: info@ vbstnieuwland.be
Website: www.vbstnieuwland.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrije Basisschool Heilige Familie
Driesstraat 1 - 8700 Tielt
Telefoonnummer: 051 40 47 50
E-mailadres: info@ vbsheiligefamilie.be
Website: www.vbsheiligefamilie.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrije Basisschool Het Spoor
Stationstraat 22 - 8700 Tielt
Telefoonnummer: 051 40 62 63
E-mailadres: info@ vbshetspoor.be
Website: www.vbshetspoor.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrije Basisschool de Wijzer, afdeling Aarsele
Molenweg 2 - 8700 Aarsele
Telefoonnummer: 051 63 31 08
E-mailadres: info@ vbsdewijzer.be
Website: www.vbsdewijzer.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrije Basisschool de Wijzer, afdeling Kanegem
Kanegemstraat 168, 8700 Kanegem
Telefoonnummer: 051 63 31 08
E-mailadres: info@ vbsdewijzer.be
Website: www.vbsdewijzer.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buitengewoon lager onderwijs De Vlinder
Oude Pittemstraat 1, 8700 Tielt
Telefoonnummer: 051 40 15 90
E-mailadres: info@ blo-devlinder.be
Website: www.blo-devlinder.be

Scholen op kaart